Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ Η Ι.Μ.ΖΙΧΝΩΝ & ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΤο πλήρες κείμενο της διαθήκης όπως το εξασφάλισε η "ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ" έχει ως εξής:
« Εν Αθήναις, όπου διαμένω, σήμερον 1ην Αυγούστου του έτους 2005, ημέραν της εβδομάδος Δευτέραν, εγώ ο Μητροπολίτης πρώην Πατρών Νικόδημος, υιός του Λεωνίδου και της Καλυψούς Βαλληνδρά, έχων σώας τας φρένας, και πλήρη συνείδησιν των πράξεών μου, συντάσσω και γράφω, ολόκληρον διά χειρός μου, την παρούσαν διαθήκην μου, θέτων εν τέλει και την υπογραφήν μου, με την επιθυμίαν να ρυθμίσω τα της περιουσίας μου, όπως θέλω να ισχύσουν μετά τον θάνατόν μου, και ορίζω τα ακόλουθα:

α) Τα δύο, εν Καλλιθέα Αττικής, και επί της οδού Γρυπάρη 44, πρώτου και δευτέρου, υπέρ το ισόγειον, ορόφου, διαμερίσματά μου επιθυμώ να περιέλθουν, το μεν του α' ορόφου, εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ζιχνών και Νευροκοπίου, διά να χρησιμοποιήται ως οικία εν Αθήναις του εκάστοτε Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου, το δε του β' ορόφου εις την Ιερόν Μητρόπολιν Πατρών, διά να χρησιμοποιήται ως ξενών φοιτητών της Θεολογίας, κληρικών ή λαϊκών, της περιοχής των Πατρών, υπό την εποπτείαν του εκάστοτε Μητροπολίτου Πατρών.

β) Εις το ανωτέρω διαμέρισμά μου, του α' ορόφου, ευρισκομένη οικοσκευή μου (έπιπλα, γραφεία κ.λπ.) να περιέλθη εις την Ιεράν Μονήν Προφήτου Ηλιού Πατρών.

γ) Τα εις την βιβλιοθήκην μου βιβλία να περιέλθουν εις την Αποστολικήν Διακονίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος, εις την οποίαν έχουν εκχωρηθή και τα συγγραφικά δικαιώματα εκ των εκδοθέντων πονημάτων μου.

δ) Τα ιερά μου άμφια και λοιπά αρχιερατικά μου είδη, όσα εξ αυτών έχουν απομείνει, αφού αρκετά διέθεσα εγώ ο ίδιος εν ζωή, επιθυμώ, τη φροντίδι του αρχιμανδρίτου Νικόδημου Σιδερή, να περιέλθουν εις πρόσωπα ευσεβών ιερέων και αρχιερέων, ως και εις Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και εκκλησιαστικά μουσεία.

ε) Τα χρήματά μου τα διέθεσα εγώ ο ίδιος, όπως επεθυμούσα εν ζωή, -κυρίως διά την ανέγερσιν του Νικοδημείου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αλλά και εις Νομικά και φυσικά πρόσωπα, ώστε ελαφρός από «θησαυρούς επί της γης» να προσκυνήσω τον Κύριόν μου, όταν με καλέση.

Τέλος, επιθυμώ να αφήσω τας απείρους προς τον Θεόν ευχάς μου, διά το καθ’ εν από τα μέλη της Εκκλησίας, που Εκείνος, μου ενεπιστεύθη, και να ζητήσω συγγνώμην δι’ οποιανδήποτε παράλειψιν εν τη ασκήσει των καθηκόντων μου.
Ο διαθέτης
+ ο πρώην Πατρών Νικόδημος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου